Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Gỡ khó” xuất khẩu ngành lúa gạo