“Gỡ khó” việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả

Thuốc lá đang còn tồn tại các kho nếu không đảm bảo chất lượng thì thực hiện tiêu hủy. Ảnh: PV
Thuốc lá đang còn tồn tại các kho nếu không đảm bảo chất lượng thì thực hiện tiêu hủy. Ảnh: PV
Thuốc lá đang còn tồn tại các kho nếu không đảm bảo chất lượng thì thực hiện tiêu hủy. Ảnh: PV