Gỡ khó cho xuất khẩu gạo: Mở cả 2 "nút thắt" là vốn và logistics

Xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Ảnh: Vũ Long
Lên top