Gỡ khó cho sản xuất và tiêu thụ thủy sản “hậu COVID-19”: DN như đi trên dây

Hiện nay nguồn tôm nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện nay nguồn tôm nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện nay nguồn tôm nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top