“Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Khu công nghiệp-thương mại-dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Khu công nghiệp-thương mại-dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Khu công nghiệp-thương mại-dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Lên top