"Gỡ khó" cho doanh nghiệp khi vận tải hàng hóa tại Móng Cái siết chặt

Xe ngoại tỉnh đến Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần. Ảnh minh họa: TL
Xe ngoại tỉnh đến Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần. Ảnh minh họa: TL
Xe ngoại tỉnh đến Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần. Ảnh minh họa: TL
Lên top