Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Cần hỗ trợ để doanh nghiệp thủy sản sớm ổn định sản xuất, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Ảnh: Vân Hà
Cần hỗ trợ để doanh nghiệp thủy sản sớm ổn định sản xuất, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Ảnh: Vân Hà
Cần hỗ trợ để doanh nghiệp thủy sản sớm ổn định sản xuất, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Ảnh: Vân Hà
Lên top