Gỡ 3 "nút thắt" về việc làm trong năm 2021 do tác động của COVID-19

Để tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cả Chính phủ và doanh nghiệp  cần tháo gỡ nhiều nút thắt. Ảnh: Vũ Long
Để tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cả Chính phủ và doanh nghiệp cần tháo gỡ nhiều nút thắt. Ảnh: Vũ Long
Để tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cả Chính phủ và doanh nghiệp cần tháo gỡ nhiều nút thắt. Ảnh: Vũ Long
Lên top