Giữa năm 2020 mới có thể ban hành bộ quy chuẩn cho nước mắm

Bộ quy chuẩn được ban hành sẽ bắt buộccác cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm tuân thủ quy chuẩn chung. (Ảnh minh họa)
Bộ quy chuẩn được ban hành sẽ bắt buộccác cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm tuân thủ quy chuẩn chung. (Ảnh minh họa)
Bộ quy chuẩn được ban hành sẽ bắt buộccác cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm tuân thủ quy chuẩn chung. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top