Giữa hạn mặn, có một nghề thấy nắng nóng, nước mặn lại… mừng

Thương lái mua tại ruộng với giá 800 đồng/kg, diêm dân lãi 50 trệu đồng/ha. Ảnh: Nhật Hồ
Thương lái mua tại ruộng với giá 800 đồng/kg, diêm dân lãi 50 trệu đồng/ha. Ảnh: Nhật Hồ
Thương lái mua tại ruộng với giá 800 đồng/kg, diêm dân lãi 50 trệu đồng/ha. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top