“VIỆT NAM: KHÁT VỌNG THỊNH VƯỢNG - ƯU TIÊN VÀ HÀNH ĐỘNG”:

Giữ vững là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới

Xuất khẩu hàng Việt Nam tại cảng Dung Quất. Ảnh: PV
Xuất khẩu hàng Việt Nam tại cảng Dung Quất. Ảnh: PV
Xuất khẩu hàng Việt Nam tại cảng Dung Quất. Ảnh: PV
Lên top