Giữ thế độc quyền thị trường SGK, tại sao NXB Giáo dục vẫn lỗ 40 tỉ mỗi năm?

Tại buổi gặp gỡ báo chí 21.9, NXBGDVN khẳng định đơn vị này đang lỗ 40 tỉ mỗi năm vì SGK
Tại buổi gặp gỡ báo chí 21.9, NXBGDVN khẳng định đơn vị này đang lỗ 40 tỉ mỗi năm vì SGK
Tại buổi gặp gỡ báo chí 21.9, NXBGDVN khẳng định đơn vị này đang lỗ 40 tỉ mỗi năm vì SGK

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top