Giữ nguyên giá xăng, điều chỉnh giá dầu: Chưa có hiện tượng “té nước theo… xăng”