Giao ước hoàn thành tốt Dự án Hệ thống thủy lợi lớn nhất ĐBSCL

Phối cảnh công trình Cái Lớn.
Phối cảnh công trình Cái Lớn.
Phối cảnh công trình Cái Lớn.
Lên top