Giao quyền chủ động trong phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp

Sản xuất tại Công ty TNHH ChangShin Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sản xuất tại Công ty TNHH ChangShin Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sản xuất tại Công ty TNHH ChangShin Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top