Giao hàng liên quận, người mua và shipper gặp khó vì hiểu chưa rõ quy định

Shipper nhận cuốc xe nhưng phải cân nhắc đối với các đơn hàng giao liên quận. Ảnh minh họa: Anh Tú.
Shipper nhận cuốc xe nhưng phải cân nhắc đối với các đơn hàng giao liên quận. Ảnh minh họa: Anh Tú.
Shipper nhận cuốc xe nhưng phải cân nhắc đối với các đơn hàng giao liên quận. Ảnh minh họa: Anh Tú.
Lên top