Giao dịch chứng khoán trên HoSE: Bình thường hay không bình thường?

Lệnh giao dịch đặt từ công ty chứng khoán thành viên vào hệ thống HoSE rất chậm trong sáng ngày 2.6. Ảnh: Thế Lâm
Lệnh giao dịch đặt từ công ty chứng khoán thành viên vào hệ thống HoSE rất chậm trong sáng ngày 2.6. Ảnh: Thế Lâm
Lệnh giao dịch đặt từ công ty chứng khoán thành viên vào hệ thống HoSE rất chậm trong sáng ngày 2.6. Ảnh: Thế Lâm
Lên top