Giàn PV Drilling V - kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

Các kỹ sư, thợ khoan đang làm việc
Các kỹ sư, thợ khoan đang làm việc
Các kỹ sư, thợ khoan đang làm việc
Lên top