Gian nan thu thuế YouTuber, Facebooker vì các "ông lớn" thiếu hợp tác

Nhiều người làm nội dung tại Việt Nam có nguồn thu nhập lớn từ YouTube (ảnh:PK).
Nhiều người làm nội dung tại Việt Nam có nguồn thu nhập lớn từ YouTube (ảnh:PK).
Nhiều người làm nội dung tại Việt Nam có nguồn thu nhập lớn từ YouTube (ảnh:PK).
Lên top