Giảm thiểu tác động của COVID-19 là ưu tiên cấp bách

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính Việt Nam tham gia Hội nghị. Ảnh Bộ Tài chính.
Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính Việt Nam tham gia Hội nghị. Ảnh Bộ Tài chính.
Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính Việt Nam tham gia Hội nghị. Ảnh Bộ Tài chính.
Lên top