Giảm thêm phí, lệ phí để giúp doanh nghiệp phục hồi

Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top