Giám sát tiêu hủy tiền hỏng, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Việc tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng sẽ được giám sát chặt chẽ. Ảnh PV
Việc tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng sẽ được giám sát chặt chẽ. Ảnh PV
Việc tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng sẽ được giám sát chặt chẽ. Ảnh PV
Lên top