Giám sát chặt để không nảy sinh ý tưởng tiêu cực

Đối chiếu vận đơn trước khi xuất xăng vào xe sitec. Ảnh: P.V
Đối chiếu vận đơn trước khi xuất xăng vào xe sitec. Ảnh: P.V
Đối chiếu vận đơn trước khi xuất xăng vào xe sitec. Ảnh: P.V
Lên top