Giảm phí trực tiếp, liều thuốc giúp doanh nghiệp chống dịch

Giảm các khoản phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Giảm các khoản phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Giảm các khoản phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top