Giảm nhiều loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc giảm nhiều loại phí, lệ phí giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top