Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 với giao dịch trực tuyến tiện ích VNPT

Thanh toán các hoá đơn bằng VNPT Pay, khách hàng sẽ được hoàn tiền tới 50.000 VNĐ.
Thanh toán các hoá đơn bằng VNPT Pay, khách hàng sẽ được hoàn tiền tới 50.000 VNĐ.
Thanh toán các hoá đơn bằng VNPT Pay, khách hàng sẽ được hoàn tiền tới 50.000 VNĐ.
Lên top