Giảm lãi suất vay không thể “một sớm, một chiều”

Mục tiêu giảm lãi vay không dễ thực hiện trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: Bảo Chương
Mục tiêu giảm lãi vay không dễ thực hiện trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: Bảo Chương
Mục tiêu giảm lãi vay không dễ thực hiện trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: Bảo Chương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top