Giảm hàng trăm chi cục thuế, hải quan: Cắt thế nào, bao giờ cắt?

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm mạnh các chi cục thuế, hải quan (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: KH
Bộ Tài chính sẽ cắt giảm mạnh các chi cục thuế, hải quan (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: KH
Bộ Tài chính sẽ cắt giảm mạnh các chi cục thuế, hải quan (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: KH
Lên top