Giảm giá điện đợt 3: Đối tượng nào được miễn 100% tiền điện?

Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện đợt 3. Ảnh: EVN
Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện đợt 3. Ảnh: EVN
Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện đợt 3. Ảnh: EVN
Lên top