Giảm diện tích, đẩy mạnh tái cơ cấu vùng trồng lúa

Từ nay đế năm 2030, ngành lúa gạo sẽ được tái cơ cấu mạnh mẽ. Ảnh: TTXVN
Từ nay đế năm 2030, ngành lúa gạo sẽ được tái cơ cấu mạnh mẽ. Ảnh: TTXVN
Từ nay đế năm 2030, ngành lúa gạo sẽ được tái cơ cấu mạnh mẽ. Ảnh: TTXVN
Lên top