Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giảm bớt nguy cơ thiếu điện từ phía cầu