Giảm 10% giá điện cho tất cả khách hàng: Càng nghèo, càng ít lợi

Lên top