Giải quyết tình trạng kẹt cảng, thiếu container để gia tăng xuất khẩu

Tình trạng thiếu container rỗng khiến các DN gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Theo VPAS
Tình trạng thiếu container rỗng khiến các DN gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Theo VPAS
Tình trạng thiếu container rỗng khiến các DN gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Theo VPAS
Lên top