Giải quyết cơ bản tình trạng nông sản phải đổ bỏ do dịch

Các siêu thị, trung tâm thương mại đẩy mạnh tiêu thụ rau, củ hỗ trợ nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Vũ Long-Thanh Tân
Các siêu thị, trung tâm thương mại đẩy mạnh tiêu thụ rau, củ hỗ trợ nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Vũ Long-Thanh Tân
Các siêu thị, trung tâm thương mại đẩy mạnh tiêu thụ rau, củ hỗ trợ nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Vũ Long-Thanh Tân
Lên top