Giải pháp “rắn” để tăng trưởng GDP quý II giữa dịch COVID-19

Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất để tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Kh.V
Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất để tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Kh.V
Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất để tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top