Giải pháp "nóng" về 2 kịch bản ứng phó, kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần được duy trì phù hợp với kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Kh.V
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần được duy trì phù hợp với kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Kh.V
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần được duy trì phù hợp với kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Kh.V
Lên top