Giải pháp nào để nợ công trở thành công cụ thúc đẩy phát triển?

Tỉ lệ nợ công của Việt Nam từ năm 2013 - 2017. Đồ hoạ: TKTS
Tỉ lệ nợ công của Việt Nam từ năm 2013 - 2017. Đồ hoạ: TKTS
Tỉ lệ nợ công của Việt Nam từ năm 2013 - 2017. Đồ hoạ: TKTS
Lên top