Giải pháp nào chấm dứt tình trạng bán chui cổ phiếu trên sàn chứng khoán?

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh TL
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh TL
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh TL
Lên top