Giải pháp giải cứu nông sản bằng công nghệ chế biến và thị trường

Chế biến dứa xuất khẩu tại ĐBSCL. Ảnh: VNB
Chế biến dứa xuất khẩu tại ĐBSCL. Ảnh: VNB
Chế biến dứa xuất khẩu tại ĐBSCL. Ảnh: VNB
Lên top