BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG:

Giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi còn chậm

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến. Ảnh: Đức Minh, Thời báo tài chính.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến. Ảnh: Đức Minh, Thời báo tài chính.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến. Ảnh: Đức Minh, Thời báo tài chính.
Lên top