Giải ngân vốn đầu tư công: Quyết liệt để về đích đúng hạn

Các bộ, ngành và địa phương đang đẩy mạnh triển khai để giải ngân đầu tư công năm 2020 đúng tiến độ. Ảnh: TTXVN
Các bộ, ngành và địa phương đang đẩy mạnh triển khai để giải ngân đầu tư công năm 2020 đúng tiến độ. Ảnh: TTXVN
Các bộ, ngành và địa phương đang đẩy mạnh triển khai để giải ngân đầu tư công năm 2020 đúng tiến độ. Ảnh: TTXVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top