Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.Ảnh: C.N-ĐT
Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.Ảnh: C.N-ĐT
Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.Ảnh: C.N-ĐT
Lên top