Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm: Ỳ ạch do né trách nhiệm

Lên top