Giải ngân vốn đầu tư công – không thể “thích” thì xin rồi "ngâm"

Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: TL
Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: TL
Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: TL
Lên top