Giải mã sức sống mãnh liệt của mỳ gói - ông vua đồ ăn tiện lợi

Một du khách ngắm hàng nghìn loại mỳ ăn liền nằm trên tường Bảo tàng mỳ ăn liền ở Yokohama (Nhật Bản).
Một du khách ngắm hàng nghìn loại mỳ ăn liền nằm trên tường Bảo tàng mỳ ăn liền ở Yokohama (Nhật Bản).
Một du khách ngắm hàng nghìn loại mỳ ăn liền nằm trên tường Bảo tàng mỳ ăn liền ở Yokohama (Nhật Bản).
Lên top