Giải mã "siêu" cổ phiếu RIC, tưởng lướt sóng ngon ăn ai ngờ khóc vì đu đỉnh

Mã chứng khoán RIC thuộc về doanh nghiệp sở hữu Casino lớn nhất Quảng Ninh. Ảnh RIC
Mã chứng khoán RIC thuộc về doanh nghiệp sở hữu Casino lớn nhất Quảng Ninh. Ảnh RIC
Mã chứng khoán RIC thuộc về doanh nghiệp sở hữu Casino lớn nhất Quảng Ninh. Ảnh RIC
Lên top