Giải mã cổ phiếu SSB tím trần liên tiếp giữa lúc thị trường đỏ lửa

Cổ phiếu SSB đã tăng kịch trần trong 3 phiên liên tiếp sau khi chào sàn HOSE. Đồ hoạ LH
Cổ phiếu SSB đã tăng kịch trần trong 3 phiên liên tiếp sau khi chào sàn HOSE. Đồ hoạ LH
Cổ phiếu SSB đã tăng kịch trần trong 3 phiên liên tiếp sau khi chào sàn HOSE. Đồ hoạ LH
Lên top