Giai đoạn 2021-2025: Gắn OCOP với kinh tế số và phát triển xanh

72% trong số 6.000 nghìn sản phẩm OCOP than gia chương trình đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Ảnh minh họa: Vũ Long
72% trong số 6.000 nghìn sản phẩm OCOP than gia chương trình đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Ảnh minh họa: Vũ Long
72% trong số 6.000 nghìn sản phẩm OCOP than gia chương trình đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top