ách tắc xuất khẩu:

Giải "cơn khát" thiếu vỏ container

Xếp hàng hóa container xuất khẩu tại cảng Cát Lái.Ảnh: Anh Tú
Xếp hàng hóa container xuất khẩu tại cảng Cát Lái.Ảnh: Anh Tú
Xếp hàng hóa container xuất khẩu tại cảng Cát Lái.Ảnh: Anh Tú
Lên top