Giải bài toán giảm thủ tục mà không buông lỏng quản lý

Nhờ cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu hiện đã giảm 03 giờ. Ảnh Khánh Hoà
Nhờ cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu hiện đã giảm 03 giờ. Ảnh Khánh Hoà
Nhờ cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu hiện đã giảm 03 giờ. Ảnh Khánh Hoà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top